zon
voor
iedereen

Gemeenten maken complexe keuzes over Energie
Gemeenten worstelen met keuzes rondom klimaat- en energievraagstukken. De Regionale Energie Strategie (RES) vraagt om keuzes rondom zonneparken, zon op alle daken, wind en de warmtetransitie. De implicaties hiervan raken direct aan vraagstukken zoals (energie)armoede, biodiversiteit en inpassing in de omgeving. Het betrekken van inwoners bij het uitwerken en doorvoeren van keuzes is daarmee van cruciaal belang.

Energiecoöperaties lijken ideale samenwerkingspartner
Gemeenten kijken steeds nadrukkelijker naar lokale (energie)coöperaties als samenwerkingspartner. Enerzijds omdat deze bezig zijn met projectontwikkeling, invulling van de 50% lokaal eigendom en heel goed in staat blijken om integraal naar vraagstukken te kijken. Anderzijds omdat gemeenten ook zoekend zijn. Zij zien dat coöperaties wel toegang hebben tot lokale netwerken. Met lokale energie coöperaties als partner kunnen RES-opgaven meer integraal worden uitgewerkt; omdat partijen dezelfde doelen nastreven!
De realiteit is echter dat coöperaties vaak draaien op vrijwilligers, met veel thema’s tegelijk bezig zijn en als ze al energieprojecten hebben gerealiseerd zijn die vaak kleinschalig. Het ontbreekt ze daarnaast aan de juiste combinatie van mensen, tijd en geld om samenwerkingspartner te kunnen zijn. Gemeenten hebben grotere opgaves dan dat coöperaties nu aankunnen.

Gezamenlijke projecten: Zon Voor Iedereen
Zon Voor Iedereen helpt gemeenten bij het samen met coöperaties ontwikkelen en realiseren van zonne-energie projecten.
Ons uitgangspunt is het combineren van meerdere (beleids)doelen in projecten op gemeentelijke locaties. Denk bijvoorbeeld aan een zonnecarport op gemeentegrond, waar de panelen in eigendom komen van een energiecoöperatie en de opbrengsten naar minima vloeien.

Het team van ZonVoorIedereen werkt in opdracht van gemeenten en organiseert zowel het proces van ‘komen tot samenwerking’ als de inhoudelijke begeleiding van projecten. Wij denken dat de energietransitie samen moet. Want alleen dan werkt de Zon Voor Iedereen!

Over ZonVoorIedereen
Bij ZonVoorIedereen werken we vanuit de overtuiging dat verandering draait om mensen, maar ook om geld en regels. Aandacht voor deze drie aspecten maakt verandering blijvend.
Elk resultaat begint met een basis van vertrouwen en onderlinge samenwerking! De aanpak van ZonVoorIedereen is daarom zowel proces- als projectmatig. We bouwen aan samenwerking terwijl we tegelijkertijd projecten uitvoeren.

Maarten Bakker

Maarten Bakker, opgeleid als psycholoog maar met een bedrijfskundige master, werkte bij netbeheerder Enexis eerst als trainee en daarna in diverse andere rollen en leerde zo hoe de energietransitie werkt vanuit het perspectief van stroom en gas. Bij Buurkracht, maar ook binnen de Participatiecoalitie specialiseerde hij zich verder in effectieve lokale initiatieven en de samenwerking met hun omgeving. Maarten is altijd gespitst op motivaties: hoe kunnen mensen hun projecten zo organiseren dat zoveel mogelijk mensen er gemotiveerd van raken?

Simon Visbeek

Simon Visbeek, opgeleid als fiscaal jurist, startte na omzwervingen bij Deloitte en Bentacera in 2014 met een adviesbureau gericht op de ondersteuning van coöperaties bij het realiseren van zonnedaken. Na het realiseren van meer dan 75 zonnedaken is hij onderdeel geworden van Buurkracht, waarmee verdere groei kon worden ingezet. Simon staat bekend als (juridisch) specialist op het gebied van energiecoöperaties en de financiering van opwekprojecten.
Neem contact met ons op
Benieuwd naar hoe wij de samenwerking tussen gemeente & energiecoöperaties organiseren en invullen? Of hoe jij de proces- en projectbegeleiding van energieprojecten vorm kan geven?

Neem contact met ons op:

Maarten Bakker
maarten@zonvooriedereen.nl
06 528 141 05

Simon Visbeek
simon@zonvooriedereen.nl
06 156 632 44